Kindle shop petersde #235; Osnove statističke metode za nematematičare Epub #216;

➧ [Ebook] ➢ Osnove statističke metode za nematematičare By Boris Petz ➲ – Shop-peters.de Zašto statistika? Provjerite svoje znanje iz osnova računanja O osnovnim pojmovima vjerojatnosti Mjere centralne tendencije Mjere varijabilnosti Grafičko prikazivanje rezultata Normalna raspodjela Zašto statistika? Provjerite svoje znanje iz osnova računanja O osnovnim pojmovima vjerojatnosti Mjere centralne tendencije Mjere varijabilnosti Grafičko prikazivanje rezultata Normalna raspodjela neke druge raspodjele Položaj pojedin.

Og rezultata u grupi Razlika između dviju aritmetičkih sredina Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike Testiranje razlike među proporcijama Teškoće i opasnosti pri radu s postocima Korelacija Prognoza iz jedne varijable u drug.

osnove epub statističke kindle metode pdf nematematičare free Osnove statističke epub metode za mobile statističke metode za pdf Osnove statističke metode za nematematičare KindleOg rezultata u grupi Razlika između dviju aritmetičkih sredina Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike Testiranje razlike među proporcijama Teškoće i opasnosti pri radu s postocima Korelacija Prognoza iz jedne varijable u drug.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *